Cevizlidere Mh. Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 153/14 Çankaya/Ankara
+903125147826
info@gordiontd.com

HAKKIMIZDA

Profesyonel Hizmet ve Güvenilir Çözümler

Gordion Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Logo

HAKKIMIZDA

Gordion Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul alanında danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 18/12/2018 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Şirketimiz, Cevizlidere Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Aras Plaza No:153/14 Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermekte olup 1.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.

Gordion Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 18/12/2018 tarihli ana sözleşme ile kurulmuş olup, şirketin kuruluşu ve şirket ana sözleşmesi 21/12/2018 tarih, 9729 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: VIII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Gayrimenkul Değerleme Hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere şirketimiz 11/03/2019 tarihinde Kurulca listeye alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 16.05.2019 tarih ve 8370 sayılı Kararı ile Şirketimize Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden, bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

Şirketimiz, yetkin ve deneyimli uzman kadrosuyla, özel şahıs/şirketlere, kamu kurum/kuruluşlarına, bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda, gayrimenkul değerleme, proje geliştirme, danışmanlık, yabancıya satış konulu gayrimenkul değerleme ve kentsel dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir, bağımsız ve tarafsız, gayrimenkul piyasasında etkin ve yetkin bir şirket olmak.

MİSYONUMUZ

Değerleme sektöründe; tüm deneyim ve birikimleriyle, teknolojik altyapısıyla birlikte topluma ve ülkeye faydalı, müşteri memnuniyetine yönelik sürdürülebilir hizmet vermektir.

İLKELERİMİZ

  • Bağımsızlık

Değerleme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir menfaat ilişkisinden uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıkları etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemek, değerleme faaliyeti sonucunda ulaşılan görüşleri, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin açıklamaktır.

  • Mesleki Özen ve Titizlik

Değerleme hizmetinin planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermektir. Bu ilke değerleme kuruluşu personelinin aynı koşullar altında ayrıntılara ve tespitlere vereceği önemi, göstereceği dikkat, hassasiyet, gayret ve değerleme standartlarına uyum derecesini ifade eder. Mesleki özen ve titizliğin asgari ölçütü Yönetmelikte ve Değerleme Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara eksiksiz uyulmasıdır.

  • Etik

Tüm uzmanları ve çalışanların her zaman etik kurallara bağlı kalarak hareket etmesidir. Herhangi bir çıkar çatışmasına dahil olmak veya profesyonel sorumlulukları ihlal eden eylemlerden kaçınmak temel ilkelerdendir.

  • Sır Saklama Yükümlülüğü

Değerleme uzmanları, şirket yöneticileri, ortakları; müşteri ve değerlemesini yaptıkları işlerle ilgili bilgileri saklamakla yükümlüdür; doğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar.

  • Sürdürülebilirlik

Bu ilke vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda temel hedefimizdir. Uzun vadede sektörde var olmayı hedefleyen bir şirket olmaktır.